loader image

enero 2020

Tradicionalment, els podòlegs hem considerat l'esperó calcani com una causa de dolor per part dels pacients que vénen a consulta i, constantment, dia rere dia, acudeixen un ampli grup de pacients diagnosticats d'esperó calcani, molt preocupats ja que veuen quelcom semblant a una “punxa” a la radiografia, però, els professionals ens fem la següent pregunta ¿és realment aquesta punxa la causa del seu dolor?. El primer que has de conèixer com a pacient, és que la radiografia és una imatge en 2 dimensions, per tant aquest "punxa" que veus és una estructura plana que no es clava enlloc. Les últimes investigacions i treballs científics sobre l'esperó calcani ens diuen que l'esperó no és el problema ni la causa de el dolor sinó un signe clínic més, i el més freqüent és que el pacient presenti un altre problema que causi el

Tradicionalmente, los podólogos hemos considerado el espolón calcáneo como una causa de dolor por parte de los pacientes que vienen a consulta y constantemente, día tras día, acuden un amplio grupo de pacientes diagnosticados de espolón calcáneo, muy preocupados ya que ven algo que podría asemejarse a un “pincho” en la radiografía, pero, los profesionales nos hacemos la siguiente pregunta ¿es realmente ese pincho la causa de su dolor?.  Lo primero que debes conocer como paciente, es que en la radiografía es una imagen en 2 dimensiones,  por lo tanto ese "pincho" que ves en la radiografía es una estructura plana que no se clava en ningún sitio. Las últimas investigaciones y trabajos científicos sobre el espolón calcáneo nos dicen que el espolón no es el problema ni la causa del dolor sino un signo clínico más y lo más frecuente