gener 2020

Tradicionalment, els podòlegs hem considerat l'esperó calcani com una causa de dolor per part dels pacients que vénen a consulta i, constantment, dia rere dia, acudeixen un ampli grup de pacients diagnosticats d'esperó calcani, molt preocupats ja que veuen quelcom semblant a una “punxa” a la radiografia, però, els professionals ens fem la següent pregunta ¿és realment aquesta punxa la causa del seu dolor?. El primer que has de conèixer com a pacient, és que la radiografia és una imatge en 2 dimensions, per tant aquest "punxa" que veus és una estructura plana que no es clava enlloc. Les últimes investigacions i treballs científics sobre l'esperó calcani ens diuen que l'esperó no és el problema ni la causa de el dolor sinó un signe clínic més, i el més freqüent és que el pacient presenti un altre problema que causi el